Om Östmans Snickeri

Allmänt

Östmans Snickeri bildades 1977 och sysselsätter idag tio personer. Alla med hög kompetens och utbildade för att förverkliga dina tankar och idéer.